Teaching

Hertie School

  • International Economics: 2015, 2016, 2019, 2020

  • Applied Panel Econometrics: 2014, 2015, 2016, 2018

  • Monetary Policy: 2013, 2014, 2015, 2016, 2018

  • Economics for Non-Economists: 2018, 2019


Viadrina University Frankfurt (Oder)

  • Monetary Policy: 2011


University of Applied Science (HTW) Berlin

  • Quantitative Methods in Economics: 2011